Privaatsuspoliitika

2022 | Privaatsuspoliitika

BHG.ORG PRIVAATSUSTeatis

1. SissejuhatusENTtech Media Group, LLC, paberi ajakirja omanik ja bhg.org.uk ja meie tütarettevõtted või sidusettevõtted („meie, meie“) hindavad teie privaatsust ning austavad kõiki seadusi ja määrusi, mis kehtivad teie isikuandmete või teie kohta käiva isikuandmete töötlemisel, mida võime saada või koguda.Selles privaatsuspoliitikas on sätestatud, millist teavet me kogume, kuidas seda kasutame ja kuidas jagame seoses pakutavate teenustega, sealhulgas meie veebisaidi ja väljaannetega („Teenused”). Kasutades meie teenuseid, nõustute meie teabe kasutamisega, nagu on kirjeldatud käesolevas eeskirjas.

See privaatsuseeskiri kehtib ainult meie enda tavade kohta - teistel ettevõtetel või üksikisikutel, isegi kui need on meie teenustega seotud või neid reklaamitakse, võivad olla erinevad tavad ja eeskirjad ning te peaksite need enne nendega suhtlemist või neile isikliku teabe edastamist kontrollima.kaks. Millist teavet me kogume?

Meie teenuste pakkumisel võime töödelda teavet, mis tuvastab teid otseselt, või teavet teie kasutatavate seadmete kohta, sealhulgas:

 • Teie vabatahtlikult edastatud teave, mis võib sisaldada teie nime, e-posti aadressi, aadressi, telefoninumbrit ja / või makse üksikasju;
 • Tehnilised andmed, mida meie süsteemid teie teenuste kasutamisel teie seadmega seoses koguvad, näiteks: seadme või süsteemi teave, nt telefoni tüüp, operatsioonisüsteem (OS) ja IP-aadress, mobiilseadme identifikaator, nt UDID, Android ID;
 • Sotsiaalsetest võrgustikest, mobiiliplatvormidelt ja meie sidusettevõtetelt, müüjatelt, reklaamijatelt või muudelt andmete pakkujatelt saadud teave.

Teave, mille te meile edastate, võib sisaldada isiklikke andmeid teiste inimeste kohta: nt. kui osalete reklaamikampaanias või konkursil või esitate uudislugusid või kandidaate. Kui teete seda, siis kinnitate, et teil on sellise teabe meile edastamiseks vajalikud juriidilised õigused.Järgmine tabel võtab kokku, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame ja jagame, ning kirjeldab meie praktikat viimase 12 kuu jooksul. Töötlemise õiguslikud alused puudutavad teid ainult siis, kui asute EL-i piirkonnas (s.o. Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis):


Isikute kategooria, kellega teave on seotud Teabekategooriad Töötlemise eesmärk Teabe allikas Kolmandate osapoolte kategooriad, kellele teavet avalikustatakse ärilistel eesmärkidel (asjakohane ainult California elanikele) Töötlemise õiguslik alus (asjakohane ainult EL-i piirkonna jaoks)
Ajakirja tellijad Nimi, aadress, e-posti aadress, telefon, makseteave Tellimuste täitmine; arvete esitamine ja maksete kogumine; seaduste järgimine, maksustamine, raamatupidamine ja arvestus Otse sinult; meie edasimüüjatelt või müügiplatvormidelt Andmeside pakkujad; andmeanalüütika pakkujad; edasimüüjad See töötlemine on vajalik meie tellijatega sõlmitud lepingute täitmiseks; meie õigustatud huvide eest müügi haldamisel edasimüüjate ja müügiplatvormide kaudu; ning meie juriidiliste ja maksukohustuste täitmise eest
Meie veebilehtede külastajad Veebilehed, mida külastatakse või kus surfatakse; kontaktvormidel esitatud andmed; seadme / Interneti / võrgu teave; võrgus olevad identifikaatorid; geograafilise asukoha teave Teenuste osutamine; meie teenuste haldamine ja täiustamine; tagasipöörduvate kasutajate sirvimiskogemuse parandamine; analüütika ja aruandlus; teie päringutele või taotlustele vastamine; juriidilistel eesmärkidel (nt teie asukohas nõutavate konkreetsete regulatiivsete või juriidiliste nõuete rakendamiseks); sisu, funktsioonide, pakkumiste ja reklaami isikupärastamine; küsitlused, jooksvad uuringud, võistlused, loosimised ja kampaaniad; ostlemine ja e-kaubandus; jõustada meie seaduslikke õigusi sisu, funktsioonid, pakkumised ja reklaam; küsitlused, jooksvad uuringud, võistlused, loosimised ja kampaaniad; ostlemine ja e-kaubandus; meie seaduslike õiguste tagamine otse teie käest; või meie klientidelt või äripartneritelt Andmeside pakkujad; andmeanalüütika pakkujad; sotsiaalmeedia platvormid; meie klientidele See töötlemine toimub teie nõusolekul, kuna olete meile andnud selleks oma kontaktandmed, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate osas, ning kui see on vajalik meie õigustatud huvide jaoks meie teenuste pakkumisel, haldamisel ja tõhususe mõõtmisel ning kaitsmisel. meie õigused
Ärikontaktid meie klientide juures Nimi, ametinimetus, ettevõtte e-posti aadress, ettevõtte telefoninumbrid, ettevõtte aadress Meie teenuste pakkumise haldamine; klienditeeninduse pakkumine, aruandlus ja arvete esitamine Meie klientidelt või otse üksikisikutelt Andmeside pakkujad; meililoendi töötlejad See töötlemine on vajalik meie klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks või õigustatud huvide jaoks neile teenuste osutamisel. Kõik need andmed on seotud ettevõtlusega ja nende töötlemisel ei tohiks olla teie isiklikule privaatsusele negatiivset mõju
Potentsiaalsed kliendid, tarnijad ja teenusepakkujad Nimi, ametinimetus, ettevõtte e-posti aadress, ettevõtte telefoninumbrid, ettevõtte aadress, ärihuvid, töökogemus ja kvalifikatsioon Meie äri kasvatamine ja juhtimine
Otse sinult; või muudest avalikest allikatest (nt messid, professionaalsed veebisaidid)
Andmeside pakkujad; meililoendi töötlejad See töötlemine põhineb meie õigustatud huvidel oma äri jaoks kaupade ja teenuste väljatöötamisel ja hankimisel. Kõik need andmed on seotud ettevõtlusega ja nende töötlemisel ei tohiks olla teie isiklikule privaatsusele negatiivset mõju


Üldiselt võime teavet jagada kolmandate osapooltega:

 • Meie kasutajate, meie sidusettevõtete, meie reklaamijate või meie müüjate ja teenusepakkujate õiguste või vara kaitsmiseks;
 • Rakendada või jõustada meie ettevõtte poliitikat, meie kasutustingimusi, meie autoriõiguste kaebuste protseduure või lepinguid, mille võime teiega sõlmida;
 • Kohtukutsetele, kohtumenetlustele või valitsuse või korrakaitse taotlustele või uurimistele vastamiseks;
 • Tegutseda hädaolukorras või olukorras, mis ohustab inimese elu, tervist või turvalisust;
 • Abistada seaduse rikkumise (või oletatava rikkumise) uurimisel või kui usume heas usus, et seadus nõuab või lubab sellist avalikustamist; või
 • Seoses kogu meie äri või selle osa kavandatava või tegeliku müügi, rentimise, ühinemise, loovutamise, ümberkorraldamise või finantseerimisega.
3. Kuidas kasutatakse küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid?

Nagu enamik veebipõhiseid teenusepakkujaid, kasutame me ka küpsiseid, veebimajakaid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid teabe automaatseks kogumiseks, teenuste osutamiseks, teie kogemuste kohandamiseks, meie teenuste kasutamise jälgimiseks ja nende toimimise parandamiseks, veebisaidi liikluse mõõtmiseks, analüüsimiseks ja aruandluseks.

Meie teenuseid rahastatakse osaliselt reklaami abil, mistõttu võime meie, meie reklaamijad, kolmanda osapoole reklaamipakkujad ja muud kolmandad osapooled teie seadmesse paigutada küpsiseid, veebimajakaid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et teie kogemusi isikupärastada, teavet koguda oma eelistusi, koguda asukohateavet ja / või edastada kohandatud reklaamsisu ja mõõta selle tõhusust.

Küpsis on teie seadmesse salvestatud väike tekstifail, mis aitab meil ära tunda korduvaid külastajaid ja muud selles jaotises nimetatud teavet. Lisateavet küpsiste kohta saate lugeda siit: https://www.allaboutcookies.org/

Veebimajakaid tuntakse ka kui „veebivigu”, pikslisilte või selgeid GIF-e. Need on väikesed, läbipaistvad graafilised pildid, mis paigutatakse veebisaidile või e-kirja ja mida kasutatakse sellele veebisaidile või e-posti aadressile siseneva kasutaja tegevuse jälgimiseks.

Võite oma veebibrauseri konfigureerida nii, et see lükkab tagasi mõned või kõik küpsised või kustutab kõik varem aktsepteeritud küpsised. Mõni meie teenus ei pruugi täielikult töötada või teie kogemused võivad seda tehes olla vähem isikupärastatud.

4. Lisateave, kui olete California elanik

z selle sümbolit läbiva joonega

See jaotis kehtib ainult California elanike kohta. Selles kirjeldatakse, kuidas me kogume, kasutame ja jagame California elanike isikuandmeid seoses teenustega, ja teie õigusi seoses nende isikuandmetega. Selles jaotises tähendab „isikuandmed” teavet, mida kaitseb 2018. aasta California tarbijate privaatsuse seadus (edaspidi „CCPA”).

California elanikuna on teil allpool loetletud konkreetsed õigused, mida me austame vastavalt seadusele:

Teave. Selle kohta, kuidas oleme teie isikuandmeid viimase 12 kuu jooksul kogunud ja kasutanud, võite küsida järgmist teavet:

 • meie kogutud isikuandmete kategooriad;
 • allikate kategooriad, kust me isikuandmeid kogusime;
 • äri- või äriline eesmärk isikliku teabe kogumiseks ja / või müümiseks;
 • kolmandate isikute kategooriad, kellega me jagame isiklikke andmeid;
 • kolmandate isikute kategooriad, kellele isikuandmeid äriotstarbel müüdi või avalikustati;
 • äriline või äriline eesmärk isikliku teabe kogumiseks ja / või müümiseks.

Juurdepääs: saate taotleda koopia isikuandmetest, mida oleme teie kohta viimase 12 kuu jooksul kogunud.

Kustutamine: võite paluda meil kustutada teie poolt kogutud isiklik teave.

„Ära müü”: kui müüme teie isiklikke andmeid, saate selle peatamiseks loobuda. Või kui me teame, et olete noorem kui 16-aastane, palume enne teie tegemist teie luba (või kui olete noorem kui 13-aastane, siis vanema või eestkostja luba) teie isikuandmete müümiseks. Praegu ei müü me isiklikke andmeid kehtivate California seaduste tähenduses.

Mittediskrimineerimine: teil on õigus kasutada kirjeldatud õigusi ilma, et me teid karistaksime, nt. keelates teile Teenused; Teenuste hinna tõstmine; teenuse kvaliteedi langus; või soovitame, et võime teid sellisel viisil karistada.

Võite kasutada oma ülalkirjeldatud õigusi, võttes meiega ühendust selle poliitika lõpus toodud aadressidel.

Me ei pruugi teie taotlust töödelda, kui (a) te ei esita meile selle kohta piisavalt üksikasju; (b) me ei saa teid piisavalt tuvastada; või c) taotlusele kohaldatakse kohaldatava õiguse alusel erandit.

Teie õiguste kasutamise taotluste töötlemiseks peame kinnitama teie isikut ja jätame endale õiguse kinnitada teie elukoht Californias. Teie identiteedi kinnitamiseks võime nõuda, et esitaksite riigiasutuse isikut tõendava dokumendi, kinnitaksite oma e-posti aadressi, esitaksite valetunnistuse karistamise eest oma identiteedi deklaratsiooni ja / või esitaksime lisateavet, näiteks seadme või küpsise ID.

California 'Shine the Light Act': kui elate Californias ja teil on meiega kindlad ärisuhted, võib teil olla õigus saada teavet selle kohta, kuidas me jagame teatud isiklikke andmeid oma sidusettevõtete või kolmandate osapooltega, näiteks meie reklaamijatega. Sellised taotlused tuleks esitada kirjalikult, nagu on märgitud käesoleva poliitika lõpus.

5. Lisateave, kui asute Euroopas

Andmehaldur: meie töödeldava isikuandmete vastutav töötleja on: Paper Communications, Inc. Võite meiega ühendust võtta, kasutades käesoleva poliitika lõpus olevaid üksikasju.

Andmete saajad: meie platvormi ja selles töödeldud isiklikke andmeid hostitakse meie nimel USA-s asuvates serverites. Pakume andmeid ka teistele oma kontserni ettevõtetele ja väljaspool EL-i asuvatele tehniliste teenuste pakkujatele, kes vajavad andmetele juurdepääsu, et meid teenuste osutamisel aidata. Eelkõige teeme koostööd usaldusväärsete väliste andmetöötlejatega, kellele edastame teatud andmeid, mis võivad sisaldada isiklikku teavet, et pakkuda oma platvormi ja teenuseid, sealhulgas ladustamise, analüüsi, arendamise, testimise, isikupärastatud reklaami jms eesmärgil. ja kellel pole lubatud kasutada meie nimel töödeldud andmeid muul eesmärgil.

Kui me seda teeme, on meil olemas kaitsemeetmed, mis võimaldavad ülekandeid EL-i piirkonnast toimuda seaduslikult, mis võib hõlmata ELi komisjoni otsust, milles näidatakse, et vastuvõtukohas on piisavad andmekaitseseadused või standardse lepinguklausliga, mille on heaks kiitnud komisjon. ELi komisjon või mõni muu järelevalveamet. Nendest dokumentidest saab koopia esitada, kui saame kehtiva taotluse.

Andmete säilitamine: me säilitame andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas eeskirjas kirjeldatud eesmärkidel. Kui me ei pea enam andmeid sellistel eesmärkidel kasutama (või selleks, et täita oma seaduslikke või regulatiivseid kohustusi), siis eemaldame need kas oma süsteemidest või kustutame kõik isikut tuvastavad elemendid, et andmeid ei oleks võimalik jälitada mis tahes tuvastatav isik. Küpsiste ID-de ja isikupärastatud reklaamidega seotud teavet hoitakse tavaliselt kuni 13 kuud. Kui teil on konto või tellimus, siis säilitame seotud andmeid seni, kuni teie konto või tellimus on aktiivne, ja mõistliku aja jooksul vajaduse korral lahendada kõik võimalikud õiguslikud nõuded.

Seaduslikud õigused: ELi piirkonna andmesubjektidel on seoses andmetega mitmesugused juriidilised õigused, sealhulgas:

• sellele juurdepääsu küsimine („juurdepääs”)
• nõuda vigade parandamist (parandamine)
• nõuda selle kustutamist („õigus olla unustatud”)
• kui seda ei kustutata, paluge meil selle töötlemist piirata
• vaidlustada selle töötlemine konkreetsetel eesmärkidel (nt turustamine)
• küsida koopia teisele teenusepakkujale viimiseks („andmete teisaldatavus”).

Kui töötleme mis tahes andmeid teie varem antud nõusoleku alusel, on teil alati lubatud oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid igasugune töötlemine, mis toimus enne sellist tagasivõtmist, on endiselt seaduslik.

Oleme selle poliitika lõpus olevate kontaktide kaudu alati kättesaadavad, et aidata teil oma õigusi kasutada või lahendada teie isikuandmete töötlemisega seotud probleeme või kahtlusi. Kui arvate, et teie õigusi ei ole mingil ajal austatud, on teil ka õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitse järelevalveametile, et neilt resolutsiooni küsida.

6. Kuidas hoitakse teie teavet turvalisena?

Meie ja meie müüjad ja teenusepakkujad võtavad töödeldava teabe turvalisuse kaitsmiseks ulatuslikke meetmeid kooskõlas kehtivate seaduste ja heade tööstustavadega. Kuigi kaalume alati täiustusi ja uurime kõiki võimalikke avastatud probleeme, pole ükski turvameede 100% täiuslik ning me ei saa anda mingeid garantiisid, et teavet ei rikuta ega kaotata kunagi.

kes ma olen, ma armastan New Yorki

7. Kas töötleme laste teavet?

Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste kohta isiklikke andmeid. Kui arvate, et oleme seda teinud, võtke meiega ühendust. Kui avastame, et oleme tahtmatult alla 13-aastastelt veebis isikuandmeid kogunud, püüame selle teabe võimalikult kiiresti kustutada või anonüümseks muuta.

8. Kas me saame seda poliitikat muuta?

Me võime seda poliitikat aeg-ajalt muuta, näiteks muudatuste tõttu kehtivates seadustes või määrustes, tehnoloogias või meie äris. Postitame kõik muudatused sellele lehele ja võime nende tähelepanu juhtimiseks kasutada muid vahendeid (nt kui teil on ajakirja või uudiskirja tellimus, võime nende teenuste jaoks kasutada teie kontaktandmeid). Kasutades meie teenuseid pärast selle poliitika muutmist, nõustute siis kehtiva versiooniga.

9. Kuidas saab meiega ühendust võtta?

Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust aadressil:

Märkus: Privaatsushaldur

322 8th Ave floor 3 suite 1, New York, NY 10001, Ameerika Ühendriigid

privacy@bngentertainment.com

o ENTtech Media Group LLC saab teie nõusoleku vastavalt IAB Euroopa läbipaistvuse ja nõusoleku raamistiku põhimõtetele ja tehnilistele kirjeldustele. Ta kasutab nõusoleku haldamise platvormi nr 92.
Oma valikuid saate igal ajal muuta, klõpsates siin.

või Sirdata küpsiste deponeerimine
Sirdata on andmeturunduse ettevõte, mis võimaldab oma klientidel pakkuda kasutajatele asjakohaseid pakkumisi, mis on kohandatud nende huvidele.
Sirdata kogutud andmeid säilitatakse vastavalt kehtivatele seadustele ja minimeerimise põhimõttele maksimaalselt 365 päeva, sõltuvalt töötlemise eesmärgist.
Rohkem informatsiooni: https://www.sirdata.com/privacy/
Soovite keelata Sirdata andmete kogumise: https://www.sirdata.com/object/


Viimati uuendatud: 16. veebruaril 2020

© ENTtech Media Group, LLC 2020, kõik õigused kaitstud.